Ανατολικής Θράκης 11
Θεσσαλονίκη
2313 068106

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει τη σύνταξη ειδικών μελετών όπως:

Μελέτη φωτισμού επαγγελματικών χώρων

                Χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε φωτορεαλιστική απεικόνιση του χώρου, να προτείνουμε λύσεις φωτισμού και να συντάξουμε μια μελέτη με φωτομετρικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση πελατών και στην δημιουργία ενός ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος.         

Μελέτη διαστασιολόγησης φίλτρων αρμονικών

                Η αρμονική παραμόρφωση τάσης και ρεύματος είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλείται από συσκευές όπως UPS, inverter, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλιματιστικά και γενικά τα μη γραμμικά φορτία. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις αρμονικές είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας, καταπόνηση ουδετέρου, καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α.

                Η επιχείρηση μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιήσει την μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την σύνταξη μελέτης αποτελεσμάτων και προτάσεις βελτιώσεων.

Μελέτη υποσταθμών

                Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών για την κατασκευή υποσταθμών Μέση Τάσης  καθώς και την απαραίτητη διαδικασία στους εκάστοτε φορείς όπως ΔΕΔΔΗΕ, πολεοδομία.

Μελέτη UPS, γεννητριών Η/Ζ

                Η αδιάλειπτη παροχή ισχύος στην επιχείρηση σας αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και οικονομίας. Στην ENELEC αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε μελέτη εγκατάστασης είτε ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια) είτε UPS είτε και τα δύο ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ηλεκτρολογικές παραμέτρους της εγκατάστασης σας έπειτα από ενδελεχείς μετρήσεις.

Μελέτη φωτοβολταϊκών

                Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, μελετών διαστασιολόγησης και εγκατάστασης για φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά και net-metering καθώς και τις διαδικασίες αδειοδότησης τους.

© 2020 Enelec Engineering · All rights reserved
Icons made by Freepik from
www.flaticon.com
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram