Ανατολικής Θράκης 11
Θεσσαλονίκη
2313 068106

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες και αντοχή στον χρόνο.

Είτε πρόκειται για κατοικίες, επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ύψιστης ποιότητας. Τηρούμε τους κανονισμούς, τους νόμους και τα πρότυπα ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα που παραδίδουμε.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
  • Γειώσεις
  • Πίνακες διανομής
  • Πίνακες αντιστάθμισης
  • Αντικεραυνικά συστήματα
  • Εγκατάσταση και συντήρηση γεννητριών Η/Ζ
  • Εγκατάσταση και συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης
  • Συστήματα πυρασφάλειας
  • Συστήματα ασφαλείας

© 2020 Enelec Engineering · All rights reserved
Icons made by Freepik from
www.flaticon.com
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram