Ενεργειακό πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας και επιτρέπει τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του.

Ο Μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει την έκδοση του, καταγράφει και αξιολογεί το κτιριακό κέλυφος, τα κουφώματα, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Από την επεξεργασία των στοιχείων γίνεται η κατάταξη της κτιριακής μονάδας σε μια ενεργειακή κλάση, υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και προτείνει τρόπους ενεργειακής βελτίωσης. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Βάσει του Ν4122/2013 το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτικό στις εξής περιπτώσεις:

  • Εκμίσθωσης ακινήτου

  • Αγοραπωλησίας ακινήτου

  • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνησης

  • Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής ενός κτιρίου


Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και οικονομικά την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο σας το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή κατάσταση του οικήματος σας. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα σας προτείνουμε θα κάνουν πιο οικονομικό το οίκημα σας στη χρήση του και θα ανεβάσουν την αξία του.