Σχέδιο ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικό σχέδιο (ΔΕΗ)


Το Σχέδιο ΔΕΗ ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ ή Ηλεκτρολογικό Σχέδιο όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αποτελεί ουσιαστικά μια Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Ζητείται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (πχ ΔΕΗ) και τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) σε περιπτώσεις όπως αλλαγή ονόματος, αίτηση επανασύνδεσης, αίτηση νέας σύνδεσης, αίτηση για ένταξη στο νυχτερινό τιμολόγιο, αύξηση ισχύος.

Ουσιαστικά η όλη διαδικασία της έκδοσης της ΥΔΕ αποτελείται από τα εξής βήματα:

  • Αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κάτοψη του χώρου και μονογραμμικό σχέδιο πινάκων

  • Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

  • Διαγνωστικός έλεγχος της εγκατάστασης με ειδικό όργανό όπου μετρούνται:

  • Η σωστή λειτουργία του Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακό)

  • Η συνέχεια του αγωγού της γείωσης σε όλες τις πρίζες και μεταλλικές συσκευές

  • Η μόνωση των καλωδίων

  • Το ρεύμα βραχυκύκλωσης και κατά πόσο είναι ικανό να ενεργοποιήσει τα μέτρα προστασίας


Η όλη διαδικασία εφόσον γίνει σωστά από ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με ειδικό διακριβωμένο όργανο αποτελεί εγγύηση ότι η ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Το Τεχνικό Γραφείο μας με το κύρος και την εμπειρία σε εγκαταστάσεις οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια την έκδοση ΥΔΕ για οποιαδήποτε χρήση και ισχύ. Καλέστε μας για να σας δώσουμε προσφορά!