τεχνικος ασφαλειας

Τεχνικός Ασφαλείας


Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Ο Τεχνικός Ασφαλείας φροντίζει για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και έχει ρόλο συμβουλευτικό. Σε συνεργασία με τον εργοδότη, προτείνει μέτρα βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος που μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι και οι πιο αποδοτικοί εργαζόμενοι!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε και να σας δώσουμε προσφόρα που αφορά την επιχείρηση σας.