Ανατολικής Θράκης 11
Θεσσαλονίκη
2313 068106

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Θερμογραφία είναι η επιστήμη της απεικόνισης του θερμικής εικόνας ενός υλικού με τρόπο που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την ορθή ή προβληματική λειτουργία του.

Αποτελεί μια μη καταστρεπτική μέθοδο που μπορεί να εισαχθεί σε συστήματα οργάνωσης προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού καθώς επίσης και στην διάγνωση θερμικών απωλειών στο κέλυφος κτηρίου καθώς και σε περίπτωση διαρροών.

Η επιχείρηση μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και γνώση για την διενέργεια θερμογραφικών επιθεωρήσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ειδική μελέτη.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους βιομηχανικούς  και τους οικιακούς πελάτες και είναι οι εξής:

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε Βιομηχανίες:

  • Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  • Επιθεώρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων για θερμικές απώλειες

© 2020 Enelec Engineering · All rights reserved
Icons made by Freepik from
www.flaticon.com
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram