ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ
  • ΓΝΩΣΗ
  • ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ENELEC ENGINEERING

Η πορεία της ENELEC ENGINEERING ξεκινά από το 2015 και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει με επιτυχία πληθώρα έργων στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών & εγκαταστάσεων.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Επενδύουμε συνεχώς σε γνώσεις και εξοπλισμό, διευρύνωντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και αυξάνωντας την ποιότητά τους.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Παραδίδουμε πάντοτε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες του πελάτη και εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην ικανοποίηση των επιθυμιών του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
HD 384
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, μελετών θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης. 
Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκταστάσεων κατοικίων, εμπορικών και βιομηχανικών χώρων.
Περισσότερα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπονούμε μελέτες διαγνωστικής θερμογραφίας Η/Μ εγκαταστάσεων και κτιρίων
Περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS), Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) καθώς και συστμάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (KNX)
Περισσότερα

HD 384

Αναλαμβάνουμε τον αρχικό έλεγχο καθώς και επανέλεγχο κατά HD384 όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε την μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για σφάλματα και αρμονικές καθώς και την σύνταξη μελέτης για την εξάλειψη των προβλημάτων.
Περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση ΚΥΕ, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και χώρων στάθμευσης.
Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ