ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες και αντοχή στον χρόνο.

Είτε πρόκειται για κατοικίες, επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ύψιστης ποιότητας. Τηρούμε τους κανονισμούς, τους νόμους και τα πρότυπα ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα που παραδίδουμε.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
  • Γειώσεις
  • Πίνακες διανομής
  • Πίνακες αντιστάθμισης
  • Αντικεραυνικά συστήματα
  • Εγκατάσταση και συντήρηση γεννητριών Η/Ζ
  • Εγκατάσταση και συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης
  • Συστήματα πυρασφάλειας
  • Συστήματα ασφαλείας
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
ΕΣΠΑ 2014-2020
© 2022 Enelec Engineering · All rights reserved
Icons made by Freepik from
www.flaticon.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram